• Zwroty i reklamacje

  • 8

Reklamacje

 

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.
  2. Reklamowany towar po zgłoszeniu do PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa wraz z opisem przyczyn reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
  3. Zwroty reklamowanego towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa.
  4. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.
  5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowej książki, koszty dostawy ponosi PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. .